Formulář k odstoupení od smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát/Prodávající: Společnost DaVefox. s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, identifikační číslo 17483948 (dále jen „prodávající“)

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne …………… jsem si na Vašich internetových stránkách https://tyvogo.cz

objednal zboží ………………., číslo objednávky ….…………, v hodnotě …..…….. Kč.

Objednané zboží jsem obdržel dne ………………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ………………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

V ………………..dne………………………………

Podpis

Za DaVefox, s.r.o.

…………………………………………………………

jednatel

back to top
Top

Nákupní košík

×