Poškození a reklamace

Zboží mi přišlo poškozené. Jak mám postupovat?
V případě, že Vám zboží bylo doručeno poškozené, nám zašlete fotografie zboží, na kterých je poškození viditelné a fotografii původního obalu, ve kterém Vám bylo zboží doručeno. Vše zašlete na náš e-mail: info@tyvogo.cz

Bylo mi doručeno jiné zboží. Jak mám postupovat?
V případě, že Vám bylo doručeno jiné zboží než bylo objednáno, nám zašlete fotografie zboží a původního obalu, ve kterém bylo zboží doručeno. Vše zašlete na náš e-mail: info@tyvogo.cz

Jak mám postupovat, když mi zboží nebylo doručeno?
Jako marketplace platforma garantujeme bezproblémový nákup. Garantujeme doručení zboží ze strany prodejce do 120 dní od zaplacení Vaší objednávky, tím se rozumí datum přijetí Vaší platby na náš bankovní účet.
Pokud Vám zboží nebylo doručeno v námi garantované lhůtě, informujte nás o této skutečnosti na e-mail: info@lunzo.cz

Vymezení odpovědnosti
Provozovatel Marketplace XXXX je zprostředkovatelem koupě zboží mezi Kupujícím a Prodávajícími, a to tak, že tato společnost zprostředkovává Kupujícím nákup zboží od Prodejců.
Společnost XXXXX není a nemůže být odpovědná za kvalitu a jakost zboží, soulad zboží s českými či evropskými normami a standardy.

Reklamace dodaného zboží (nároky z odpovědnosti za vadu zboží a za případnou škodu způsobenou vadou zboží) řeší Kupující samostatně přímo s Prodávajícím zboží.

U společnosti XXXXXX je možné reklamovat:

– Nedodání zboží

– Dodání jiného zboží

U společnosti XXXXXXXX není možné reklamovat:

– Kvalitu a jakost zboží

– Soulad zboží s českými či evropskými normami a standardy

Provozovatel o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu poskytnuté služby. Maximální lhůta k vyřízení reklamace je 30 dní.

U oprávněných reklamací se provozovatel zavazuje vrátit peníze na účet uvedený v reklamaci do pěti pracovních dní po vyřízení reklamace. Peníze lze vrátit převodem na účet.

back to top
Top

Nákupní košík

×